Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2015 roku ETC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim nabyła wszelkie prawa do utworów plastycznych/wzornictwa przemysłowego, stanowiących wzory nadruków lub innego rodzaju zdobień przedmiotów użytkowych (wzory dekoracji kalkomanii przemysłowej: naszkliwnej, offsetowej, szklarskiej, wszkliwnej, emalierskiej i organicznej), przysługujące uprzednio spółce pod firmą Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (obecnie w upadłości likwidacyjnej).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie korzystanie z wzorów nadruków/zdobień, przysługujących uprzednio spółce pod firmą Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, wymaga zgody obecnego uprawnionego - ETC sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Drukarska 14 . Wykorzystywanie przedmiotowych wzorów bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej zgodnie z przepisami art. 79 i 80 oraz 116 i 117 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prezez Zarządu
Andrzej Wnuk

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy ETC sp. z o.o. - wejście